Imatge
El front arquitectònic i constructiu

El front arquitectònic i constructiu

Categoría
Implementació

El front arquitectònic i constructiu

Cos

El sistema #ATRI proposa una metodologia arquitectònica coherent amb la resta de dimensions del projecte.
#ATRI pot treballar amb tipus d’emplaçament diversos i diferents sistemes constructius, però sempre amb unes condicions, com són:

 

ewf


-possibilitat de reversibilitat
-prefabricació parcial
-participació de les persones habitants
-incorporació de criteris socials i ecològics


Observem que el sector de la construcció arrossega de forma inercial pràctiques i tècniques més pròpies de temps passats que de l’actualitat. Tampoc és gaire sorprenent, donat l’arrelament en l’imaginari col·lectiu que tendeix a associar la qualitat amb la massivitat constructiva i la longevitat. En plena era de la fibra de carboni i la computació quàntica, com a societat continuem creient que un edifici, especialment si és destinat a habitatge, hauria de ser fet amb formigó o maó, i romandre inalterat per generacions.


Deixar-nos portar per aquest prejudici cultural, a banda de qüestions de preu, complexitat, rigidesa i terminis temporals, implica l’assumpció de que el destí final de l’habitatge sigui la demolició (o la rehabilitació integral que és gairebé el mateix), el que implica, en el millor dels cassos, un important malbaratament de recursos.


Quan al segle XXI tractem amb una ciutat ja construïda, però amb greus problemes estructurals, necessàriament haurem de fer-ho amb noves eines, més tàcticament quirúrgiques i econòmicament circulars, que s’adaptin al context social, ecològic i econòmic fent servir els avenços tecnològics al nostre abast. En matèria d’aplicació de criteris ecològics a l’arquitectura, l’administració pública té l’oportunitat, com a promotor singular, de liderar el panorama de la innovació i impulsar noves i més responsables tendències en la industria.

 

erfw


Quan, més específicament, patim d’una emergència habitacular i de desplaçament poblacional que amenaça irreversibilitat, que requereix acció immediata, és lògic que procurem, obrint la imaginació, les solucions més eficients en tots els aspectes, inclòs el temporal.
Aquestes solucions han de incorporar a les persones usuàries al centre de la proposta, com un actiu irrenunciable, sense el qual tot plegat perd el sentit.
L’arquitectura dels #ATRI, per tant, ha de ser inclusiva, lleugera, reversible, ecològica, econòmica, ràpida, flexible i replicable.
#ATRI proposa un procés de ecològica i socialment responsable, començant per la participació activa -en la mesura possible- dels agents implicats en diferents moments del procés de generació del sostre habitacular, i un protocol constructiu composat de quatre moments:


- La preparació del suport i de connexions a serveis
- La industrialització modular amb criteris ecològics (etapa negra)
- La posada en obra (etapa gris)
- El bricolatge assistit (etapa blanca)

 

edew

 

 

cde