La revolució industrial de l’habitatge assequible i sostenible

La innovació en polítiques d'habitatge assequible i sostenible pot ser una de les millors receptes per fer front a les crisis social i ambiental que tenim per davant.

III Congreso Internacional de Vivienda Colectiva Sostenible

 

El III Congrés Internacional d'Habitatge Col·lectiu Sostenible es va realitzar del 16 al 18 d'abril 2018 a Guadalajara-Mèxic en col·laboració amb el Laboratori d'Innovació, Disseny i Ciutat de l'Escola d'Arquitectura, Art i Disseny del Tecnològic de Monterrey.

Intervencions a Drassanes

Detecció de buits d'aoportunitat al llarg de l'Avinguda Drassanes

Primeres propostes a Broadway amb Canal Street

Contràriament a la creença popular, tant a les ciutats compactes del sud d'Europa com en l'est d'Amèrica, les coses segueixen sense acabar. Les cavitats que disminueixen la qualitat dels nostres paisatges urbans tenen a veure amb una mescla de regulació simultàniament complicada i insuficient, així com una desafectació de les inversions públiques i privades. Aquests divorcis urbans flagrants podrien ser tractats amb noves i fresques perspectives.

 

Una oportunitat per a la ciutat

Llegenda

Espais d'oportunitat