La revolució industrial de l’habitatge assequible i sostenible

La innovació en polítiques d'habitatge assequible i sostenible pot ser una de les millors receptes per fer front a les crisis social i ambiental que tenim per davant.

APROP jornades de portes obertes

El primer edifici APROP (Allotjaments de Proximitat Provisionals) ha estat dissenyat per Straddle3, Yaiza Terré i Eulia Arkitektura i promogut per la regidoria de Drets Socials de l'Ajuntament de Barcelona com un model alternatiu d'habitatge públic d'emergència en el cor de la ciutat de Barcelona, en el Barri Gòtic, Ciutat Vella, promovent simultàniament el dret a l'habitatge i el dret a la ciutat per a alguns dels seus residents més afectats per la pressió immobiliària.

III Congreso Internacional de Vivienda Colectiva Sostenible

El III Congrés Internacional d'Habitatge Col·lectiu Sostenible es va realitzar del 16 al 18 d'abril 2018 a Guadalajara-Mèxic en col·laboració amb el Laboratori d'Innovació, Disseny i Ciutat de l'Escola d'Arquitectura, Art i Disseny del Tecnològic de Monterrey.

Intervencions a Drassanes

Detecció de buits d'aoportunitat al llarg de l'Avinguda Drassanes

Primeres propostes a Broadway amb Canal Street

Contràriament a la creença popular, tant a les ciutats compactes del sud d'Europa com en l'est d'Amèrica, les coses segueixen sense acabar. Les cavitats que disminueixen la qualitat dels nostres paisatges urbans tenen a veure amb una mescla de regulació simultàniament complicada i insuficient, així com una desafectació de les inversions públiques i privades. Aquests divorcis urbans flagrants podrien ser tractats amb noves i fresques perspectives.

 

Una oportunitat per a la ciutat

Llegenda

Espais d'oportunitat