Rehabilitación y ampliación de un edificio piloto de vivienda pública sostenible. Av. Capuchinos 32, Castellón.

« La palabra “Conlloga” hace referencia a un término autóctono del norte del País Valenciano que ya había caído casi en desuso que se utilizaba para designar un grupo de gente con intereses comunes y solidarios, y que también significa compañía amistosa o vínculo de simpatía. »

(Conlloga Muixeranga de Castelló)

 

Implementació sistema ATRI en Poblenou

Hem participat en l’elaboració i la coordinació de L’Estudi de Viabilitat per la implementació del sistema ATRI en remunta d’edificis privats amb habitatge assequible a l’entorn del Poblenou, finalitzat el juliol de 2020 i encarregat per l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació (IMHAB) i la Regidoria d’Habitatge de l’Ajuntament de Barcelona

La revolució industrial de l’habitatge assequible i sostenible

La innovació en polítiques d'habitatge assequible i sostenible pot ser una de les millors receptes per fer front a les crisis social i ambiental que tenim per davant.

APROP jornades de portes obertes

El primer edifici APROP (Allotjaments de Proximitat Provisionals) ha estat dissenyat per Straddle3, Yaiza Terré i Eulia Arkitektura i promogut per la regidoria de Drets Socials de l'Ajuntament de Barcelona com un model alternatiu d'habitatge públic d'emergència en el cor de la ciutat de Barcelona, en el Barri Gòtic, Ciutat Vella, promovent simultàniament el dret a l'habitatge i el dret a la ciutat per a alguns dels seus residents més afectats per la pressió immobiliària.

III Congreso Internacional de Vivienda Colectiva Sostenible

El III Congrés Internacional d'Habitatge Col·lectiu Sostenible es va realitzar del 16 al 18 d'abril 2018 a Guadalajara-Mèxic en col·laboració amb el Laboratori d'Innovació, Disseny i Ciutat de l'Escola d'Arquitectura, Art i Disseny del Tecnològic de Monterrey.

Una oportunitat per a la ciutat

Llegenda

Espais d'oportunitat