Implementación sistema ATRI en Poblenou

La Hidra ha participado en la elaboración y la coordinación del Estudio de Viabilidad para la implementación del sistema ATRI en remonta de edificios privados con vivienda asequible en el entorno del Poblenou

La revolució industrial de l’habitatge assequible i sostenible

La innovació en polítiques d'habitatge assequible i sostenible pot ser una de les millors receptes per fer front a les crisis social i ambiental que tenim per davant.

APROP jornades de portes obertes

El primer edifici APROP (Allotjaments de Proximitat Provisionals) ha estat dissenyat per Straddle3, Yaiza Terré i Eulia Arkitektura i promogut per la regidoria de Drets Socials de l'Ajuntament de Barcelona com un model alternatiu d'habitatge públic d'emergència en el cor de la ciutat de Barcelona, en el Barri Gòtic, Ciutat Vella, promovent simultàniament el dret a l'habitatge i el dret a la ciutat per a alguns dels seus residents més afectats per la pressió immobiliària.

III Congreso Internacional de Vivienda Colectiva Sostenible

El III Congrés Internacional d'Habitatge Col·lectiu Sostenible es va realitzar del 16 al 18 d'abril 2018 a Guadalajara-Mèxic en col·laboració amb el Laboratori d'Innovació, Disseny i Ciutat de l'Escola d'Arquitectura, Art i Disseny del Tecnològic de Monterrey.

Intervencions a Drassanes

Detecció de buits d'aoportunitat al llarg de l'Avinguda Drassanes

Una oportunitat per a la ciutat

Llegenda

Espais d'oportunitat