Imatge
Imatge de la proposta

Imatge de la proposta

Categoría
Oportunitat

#HabitemElSantPau

Subtítulo
Proposta pionera d'edifici d'habitatges sobre el gimnàs Sant Pau
Cos

Poden créixer les ciutats, sense necessitat de solars buits? Quines estratègies poden fer-les més denses, mixtes i equilibrades?

#HabitemElSantPau és un projecte pilot per a la creació de 47 habitatges de titularitat públic-comunitària sobre el Gimnàs Sant Pau, en el barri del Raval de Barcelona. Aquest projecte comunitari, que parteix del veïnat, té un triple objectiu: la compra del gimnàs per part de l'Ajuntament, la continuïtat del Gimnàs Social Sant Pau i la construcció d'habitatges aprofitant l'espai no reblit sobre l'immoble, en una col·laboració entre l'administració pública, entitats socials i persones usuàries.

La proposta és pionera a diversos nivells: disseny participatiu, promoció públic-comunitària i gestió tripartita (Ajuntament, cooperativa i entitats). Representa una hibridació entre formes de cooperativisme i de promoció d'habitatge social públic, per a això ens hem inspirat en el sistema Community Land Trust, habitual en altres països. Quant a procés de construcció, es basa en sistemes existents de contractació socialment responsable i incorpora a les persones usuàries en una fase de autoconstrucció assistida. És un dels projectes emmarcat en ATRI, estratègia arquitectònica i urbanística desenvolupada per un equip multidisciplinari coordinat per Straddle3.

El Gimnàs Sant Pau va néixer fa 78 anys i en aquest temps s'ha convertit en un punt de trobada dels barris del Raval, Sant Antoni i Poble Sec, i un projecte social vital a la ciutat.  Es tracta d'un equipament que es caracteritza per «la seva activitat solidària i en clau de barri, resultant un projecte que promou comunitat i vertebra el territori».

 

Preparant la campanya #SalvemElSantPau

 

Davant la finalització del contracte de lloguer en 2020 i les amenaces d'enderrocament de l'immoble, neix el projecte #HabitemElSantPau, que proposa una pregunta per al multi-referèndum en clau de ciutat previst per a l'estiu de 2018 amb un doble objectiu: d'una banda, impulsar un projecte pilot d'habitatge públic i inclusiu de 47 habitatges damunt del Gimnàs Social Sant Pau, i per un altre, garantir la continuïtat de l'acció solidària i comunitària d'aquest.

Ubicació del gimnàs Sant Pau

En el desenvolupament de la proposta ha participat un equip multidisciplinari en el qual han arribat a col·laborar fins a 50 persones, comptant amb l'adhesió de més de 30 entitats i 20.900 signatures de suport a la inclusió del projecte en una multiconsulta ciutadana promoguda pel propi Ajuntament.

La iniciativa promou, d'una banda, un sistema d'habitatge en règim cooperatiu (que formi comunitat i parteixi del múscul financer) i per una altra, que un terç dels habitatges estigui destinada a col·lectius exclosos o en risc d'exclusió.

Axonometria del projecte

La proposta és un híbrid entre habitatge social i un model de construcció parcialment desenvolupat mitjançant parceria (masoveria) urbana, ja que una part de cooperativistes substituiran l'aportació financera inicial per treballs de construcció i manteniment, permetent així la incorporació de perfils socials variats en la cooperativa.

Es proposa que l'òrgan de gestió es basi en el model Community Land Trust, basat en un sistema tripartit: l'Ajuntament, la Cooperativa d'habitatge i una representació d'entitats arrelades al territori i amb funció social.

Visualització virtual de la proposta

 

El futur edifici s'entén com una gran equipament amb funcions residencials. Les plantes baixa i soterrani estan dedicades a locals d'ús públic, principalment el gimnàs. En la planta primera trobem l'accés a la casa fàbrica que també funcionarà com a equipament obert al públic.

A partir d'aquí cap amunt trobem una sèrie d'espais comunitaris orientats a les persones residents i que podrien incloure espais d'oci i reunió, bugaderia, cuina-menjador, dormitoris de convidats col·lectius, entre altres possibilitats. El seu ús definitiu es concretarà en la fase de disseny col·laboratiu del projecte bàsic.

Axonometria amb diferents ambients

 

Aquest avantprojecte que haurà de treballar-se amb la comunitat i per tant encara pot evolucionar. Podem veure que es proposen una diversitat de solucions d'habitatge, corresponent a diferents perfils d'unitats de convivència. Podem trobar unitats de 1, 2 i 3 dormitoris, amb diversitat de prestacions.

Secció fugada del projecte

 

L'accés als habitatges es produeix per unes passarel·les o grans replans que s'entenen com a espais de relació i que compten amb bona il·luminació natural i ventilació. Aquests corredors connecten nuclis de comunicació vertical, espais d'ús comunitari i habitatges. Els terrats són una extensió dels altres espais comunitaris, en aquesta proposta preliminar el més baix s'orienta principalment a l'oci, l'intermedi a la producció hortícola i el més alt a una combinació d'instal·lacions i horts.