Imatge
lupa

lupa

Categoría
Implementació

Detecció dels buits

Subtítulo
El primer pas de l’estratègia #ATRI consisteix a detectar els buits d’oportunitat que abunden als barris consolidats
Cos

El primer pas de l’estratègia #ATRI consisteix a detectar els buits d’oportunitat que abunden als barris consolidats. Es tracta d’espais disponibles, tan de titularitat pública com privada, i amb qualificacions urbanístiques diverses. Poden ser solars erms, finques ja construïdes però que no han esgotat la seva edificabilitat o espais lliures —en principi, no edificables— excessivament amplis i, per tant, inactius, quan no inhòspits, insegurs o de difícil manteniment. La detecció d’aquests buits és intuïtiva, basada en el sentit comú, i per tant, la seva idoneïtat queda condicionada a la posterior confirmació des del punt de vista jurídic, econòmic, urbanístic o constructiu. A més, la detecció dels buits és inductiva i discrecional, és a dir que en cap cas es trien de manera massiva i indiscriminada, sinó un per un, amb cura de no generar greuges a l’entorn urbà. En un principi, la detecció pot anar a càrrec de l’equip d’#ATRI o de les àrees d’Urbanisme i Habitatge, tot i que, a mitjà i llarg termini, és desitjable que siguin els agents més arrelats al territori, ja siguin els tècnics municipals de cada districte o fins i tot les associacions veïnals, qui detecti els buits d’oportunitat, un cop hagin assimilat les possibilitats que ofereix l’estratègia de repoblament inclusiu.

 

4r334