Imatge
Politica transversal

Politica transversal

Categoría
Metodologia

Política Pública transversal: habitatge, ocupació, serveis socials

Cos

ATRI vol convertir-se en una eina per impulsar la construcció d'habitatges sostenibles, crear entorns urbans millor planejats, promoure una millor qualitat de vida en diverses comunitats i afavorir l’economia de les mans petites a través de la contractació pública.

ATRI també és pot veure com una oportunitat perquè diferents nivells de l’Administració reforcin el seu catàleg de serveis i generin millors vincles e interessos compartits amb els ciutadans. Un projecte pilot que neix amb vocació d’articular àrees i departaments i fer efectiva la transversalitat en les polítiques socials, industrials i d’habitatge, i que requereix per tant d’una implementació coordinada.
 
Per exemple, Barcelona Activa (BASA) pot jugar un rol actiu en la definició dels plecs de condicions de les licitacions dels lots i en la formació als autònoms i petites i mitjanes empreses sobre com presentar-s’hi.  Els empresaris i autònoms veurien a Barcelona Activa com un espai de formació i orientació (serveis actuals) i, sobretot, com la porta per poder guanyar licitacions públiques concretes. Tanmateix, Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona podria incorporar el fet de l’habitatge ATRI com un espai on desenvolupar el seu catàleg de serveis actual