Imatge
WikiHousing Barcelona

WikiHousing Barcelona

Categoría
Article

WikiHousing Barcelona

Subtítulo
Un procés participatiu per a la construcció sostenible d’habitatge públic per a joves
Cos

WikiHousing ès una solució per a l’habitatge dels joves de Barcelona que ha guanyat la convocatòria de BIT Habitat Ciutat Proactiva 2021. Una aventura d’un any que culminarà amb l’autoconstrucció i la cogestió d’un prototip real d’habitatge assequible i ecològic. Una aposta per la formació certificada, la innovació en arquitectura sostenible i la difusió de coneixement. WikiHousing Barcelona és una iniciativa de Straddle3, Societat Orgànica i La Hidra Cooperativa, en col·laboració amb La Papiro, T/ejido, Aiguasol i diversos membres del col·lectiu ATRI.

 

La primera part de WikiHousing Barcelona està composta per una sèrie de classes teòriques desenvolupades per experts en la matèria. Les mateixes, tracten els temes: introducció a l’habitatge, nocions arquitectòniques bàsiques i introducció a la fabricació. Poden prendre’s presencial o telemàticament. Aquí els participants coneixeran les bases teòriques que l’ajudaran després a exercir-se millor en processos de co-disseny participatiu, autoconstrucció i gestió d’habitatges.

clases

WikiHousing Barcelona proposa coconstruir el “sistema operatiu” i de gestió del prototip d’habitatge col·lectiu. Al mateix temps, es redactarà la documentació tècnica del projecte a partir de les conclusions extretes del procés de coproducció participatiu.

 

Durant la segona part de WikiHousing Barcelona, es duran a terme tallers pràctics. Experts de cada disciplina compartiran els seus coneixements sobre fusteria, metal·listeria, instal·lacions, fabricació digital i tèxtil, iniciant al alhora la prefabricació de les parts que conformaran el prototip d’habitatge. En aquesta etapa els particpants aprendran, mentre començan a construir el prototip d’habitatge, totes les tècniques necessàries per a poder encarar aquesta etapa del procés constructiu. Les classes teòriques, les sessions de participació i els tallers pràctics es realitzaran en col·laboració amb Ateneus de Fabricació i la Escola Sert.

participación

La tercera etapa de WikiHousing Barcelona serà el muntatge del prototip en si mateix. Els participants construiran el prototip d’habitatge amb l’orientació dels experts en una parcel·la de propietat pública facilitada per l’ajuntament en un període de tres mesos. Durant aquest procés de muntatge, els participants utilitzaran els coneixements i habilitats que han après durant els tallers i les classes prèvies.

 

El prototip pretén construir-se amb el menor impacte ambiental i econòmic possible. Per tal de fer això possible, s’ha iniciat una recerca de materials reciclables o reutilitzables en la construcció. Des d’elements simples com taulers i taules de fusta, pilars o bigues reutilitzades, fi ns a elements més complexes com estructures metàl·liques. Aquests materials es comencen a buscar prèviament al disseny per tal de poder-s’hi adaptar.

 

Actualment, el projecte disposa de la col·laboració de Arquitectes de Capçalera i Can Batlló per la recerca i l’emmagatzematge de materials. El lloc web de GRRR (Gestión para la Reutilización y Redistribución de Recursos) permetrà una investigació més profunda de materials necessaris.

fabricación digital

Un cert nombre de voluntaris seleccionats del grup de participants tindran la possibilitat d’habitar el prototip d’habitatge i l’espai comú desenvolupat, amb la fi nalitat de poder testar i avaluar el prototip des de diverses perspectives, per a poder comprovar la seva efi ciència i resoldre les millores necessàries per a les pròximes versions. Sens dubte la vivència del prototip és l’etapa més important. És el moment de comprovar que tot el procés ha estat fructífer i de començar a pensar en els pròxims WikiHousings.

 

WikiHousing Barcelona optimitzarà i amplificarà la crida a la participació des del començament. Donarà a conèixer i difondrà, en temps real, l’evolució del projecte. Es construirà també un repositori obert que permetrà intensificar el procés de replicabilitat del projecte.

 

Vídeos
https://www.youtube.com/watch?v=-TdvpGIAzn0