Imatge
anarchivo

anarchivo

Categoría
Article

Presentació de la Guia de Masoveria Urbana a l'exposició Anarchivo

Cos

Arxiu IDYS es presenta com una nova línia de treball dirigida a la recerca de pràctiques col·laboratives i entorns d'aprenentatge no formal, processos participatius, pràctiques culturals i/o activistes, processos pedagògics, experiències d'aprenentatge no formal.

Segueix una sèrie de línies principals de recerca i treball que es relacionen amb el context i els interessos del IDYS (infraestructures de gestió ciutadana, experiències d'aprenentatge no formal, pràctiques artístiques col·laboratives i activisme, sindicalisme i moviments de base.)

Els dies 15 i 16 de Juliol es van exposar uns panells sobre la nostra Guia per a la Masoveria Urbana aplicada a l’Eixample de Barcelona en la mostra #Anarchivo del IDYSmad, al carrer Manuel Laguna, 19.
També es va exposar el treball realitzat per adaptar les metodologies d’implantació del model de masoveria a la ciutat de Madrid, tenint en compte l’adequació amb el règim jurídic del territori.