Oportunitats

Aprofitar els buits que estan menyscabant la compacitat dels teixits urbans consolidats per tal de garantir la centralitat de les noves promocions, es dona resposta a problemes urbans específics. Versió preliminar, anirem ampliant cassos.

Llegenda
  • Espais
  • Projectes

BCN01-S011

Descripció:Un aparcament en planta baixa i pis, que ocupa un interior d’illa situada entre el feix compacte de sortides de la Barcelona medieval.Tipologia: RemuntaSuperfície: 402,5 m²Clau...

BCN01-S016

Descripció: L’ordenació de la via Layetana produeix una seqüència d’espais d’ombra molt contrastats en el darrera de la seva façana oriental. Aquest petit solar contra la brutal mitgera d...

BCN01-S013

Descripció: En la cantonada entre els carrers dels Germans Pinzón i carrer de Ginebra s'aixeca un petit volum de PB i pis, que allotja una esglèsia evangèlica, contra el tester d'un edifi...

BCN01-S015

Descripció: La finca entre mitjeres d'un dels eixos de la trama noucentiista del Raval Sud allotja un aparcament en superfície amb coberta lleugera i un potencial de remunta fins a cinc p...

BCN01-S012

Descripció: Es tracta d’un solar edificable entre mitgeres de dimensions modestes enfront de l’escola de formació per a adults del Raval Sud. El passatge és una via curta i poc transit...