Oportunitats

Aprofitar els buits que estan menyscabant la compacitat dels teixits urbans consolidats per tal de garantir la centralitat de les noves promocions, es dona resposta a problemes urbans específics. Versió preliminar, anirem ampliant cassos.

Llegenda
  • Espais
  • Projectes

Encara no s'han creat continguts d'aquesta categoria en la plataforma.