Metodologia

La viabilitat de la proposta i els seus instruments. Resoldre la cobertura jurídica, la viabilitat econòmica, l’impacte urbanístic, el marc tecnològic i logístic i dibuixar el seu encaix social.

Llegenda
  • Urbanisme
  • Arquitectura
  • Economia
  • Gestió

Rebliment dels buits

El darrer pas de l'estratègia consisteix a edificar els buits obtinguts. Això requereix cinc fases diferenciades. En primer lloc, caldrà habilitar la base que ha de rebre la nova edificac...

Contractació Pública Responsable

ATRI pretén actuar com un programa pilot que desenvolupi i faci efectiu els nous marcs de Contractació Pública Socialment Responsable, afavorint la participació de “l'economia de les mans...

Contractació Pública Responsable

ATRI pretén actuar com un programa pilot que desenvolupi i faci efectiu els nous marcs de Contractació Pública Socialment Responsable, afavorint la participació de “l'economia de les mans...

Contractació Pública Responsable

ATRI pretén actuar com un programa pilot que desenvolupi i faci efectiu els nous marcs de Contractació Pública Socialment Responsable, afavorint la participació de “l'economia de les mans...

La gestió: com es fa un #atri?

Esquema gràfic que resumeix el protocol de gestió d'ATRI. Per a una millor comprensió visiteu els altres apartats relatius a gestió d'aquesta secció, on s'expliquen els diferens passos am...

La gestió: com es fa un #atri?

Esquema gràfic que resumeix el protocol de gestió d'ATRI. Per a una millor comprensió visiteu els altres apartats relatius a gestió d'aquesta secció, on s'expliquen els diferens passos am...

La gestió: com es fa un #atri?

Esquema gràfic que resumeix el protocol de gestió d'ATRI. Per a una millor comprensió visiteu els altres apartats relatius a gestió d'aquesta secció, on s'expliquen els diferens passos am...

Detecció dels buits

El primer pas de l’estratègia #ATRI consisteix a detectar els buits d’oportunitat que abunden als barris consolidats. Es tracta d’espais disponibles, tan de titularitat pública com privad...

Detecció dels buits

El primer pas de l’estratègia #ATRI consisteix a detectar els buits d’oportunitat que abunden als barris consolidats. Es tracta d’espais disponibles, tan de titularitat pública com privad...

Detecció dels buits

El primer pas de l’estratègia #ATRI consisteix a detectar els buits d’oportunitat que abunden als barris consolidats. Es tracta d’espais disponibles, tan de titularitat pública com privad...

Idoneïtat dels buits

El segon pas de l’estratègia consisteix a verificar si els buits detectats són «atritzables», és a dir, si reuneixen les condicions suficients per acollir, de manera temporal o definitiva...

Idoneïtat dels buits

El segon pas de l’estratègia consisteix a verificar si els buits detectats són «atritzables», és a dir, si reuneixen les condicions suficients per acollir, de manera temporal o definitiva...

Idoneïtat dels buits

El segon pas de l’estratègia consisteix a verificar si els buits detectats són «atritzables», és a dir, si reuneixen les condicions suficients per acollir, de manera temporal o definitiva...

Obtenció dels buits

El tercer pas de l’estratègia consisteix en obtenir drets d’ocupació —temporal o permanent— del sòl on es produirà el rebliment. Això requereix la conjugació de dos procediments simultani...

Obtenció dels buits

El tercer pas de l’estratègia consisteix en obtenir drets d’ocupació —temporal o permanent— del sòl on es produirà el rebliment. Això requereix la conjugació de dos procediments simultani...

Obtenció dels buits

El tercer pas de l’estratègia consisteix en obtenir drets d’ocupació —temporal o permanent— del sòl on es produirà el rebliment. Això requereix la conjugació de dos procediments simultani...

Rebliment dels buits

El darrer pas de l'estratègia consisteix a edificar els buits obtinguts. Això requereix cinc fases diferenciades. En primer lloc, caldrà habilitar la base que ha de rebre la nova edificac...

Rebliment dels buits

El darrer pas de l'estratègia consisteix a edificar els buits obtinguts. Això requereix cinc fases diferenciades. En primer lloc, caldrà habilitar la base que ha de rebre la nova edificac...