Imatge
emergència

emergència

Categoría definitiva
Diagnòstic

Què és #ATRI?

Tags
Subtítulo
#ATRI ( Allotjaments tàctics de repoblament inclusiu ) és una estratègia experimental que vol explorar vies alternatives per incrementar de forma quantitativa i qualitativa el parc d'habitatge públic a la ciutat de Barcelona.
Cos

#ATRI ( Allotjaments tàctics de repoblament inclusiu ) és una estratègia experimental que vol  explorar vies alternatives per incrementar de forma quantitativa i qualitativa el parc d'habitatge públic a la ciutat de Barcelona. Ho vol fer per mitjà de gran quantitat de petites promocions d'execució més ràpida, econòmica, justa i sostenible que la dels sistemes convencionals. A més, l'estratègia pretén ser un instrument per al repoblament inclusiu dels barris més sotmesos als impactes de la indústria turística i el mercat immobiliari. A tal efecte, l'estratègia consisteix en aprofitar els buits que estan menyscabant la compacitat dels teixits urbans consolidats per tal de garantir la centralitat de les noves promocions. En definitiva, l'estratègia #ATRI vol contribuir de manera substancial a que Barcelona sigui capaç de garantir simultàniament el dret a l'habitatge i el dret a la ciutat, tot complementant els esforços existents en la producció de sostre habitable públic.